Θοδωρής

Λόγω ενός σπασμένου σωλήνα στο κατάστημα που διατηρώ με το συνέταιρό μου γεμίσαμε νερά. Κατευθείαν ψάξαμε για ένα συνεργείο που θα αντλήσει όλο τον όγκο νερού και τελικά κάναμε την καλύτερη επιλογή τηλεφωνώντας στην εταιρεία σας.

Call Now Button